Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 25-06-2021
Styrets årsberetning 25-06-2021
Revisorberetning 25-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 22-03-2021 25-06-2021
Generalforsamling 22-03-2021 25-06-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2007
Stiftelsesdokument 01-01-2007