Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 01-07-2021
Styrets årsberetning 01-07-2021
Revisorberetning 01-07-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling
Generalforsamling
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 26-03-2021 01-01-2020
Ekstraordinær generalforsamling 26-03-2021 01-01-2020

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2008
Stiftelsesdokument 01-01-2008