Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 15-06-2021
Styrets årsberetning 15-06-2021
Revisorberetning 15-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 04-06-2021 15-06-2021
Generalforsamling 04-06-2021 15-06-2021
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 21-01-2021 15-06-2021
Ekstraordinær generalforsamling 21-01-2021 15-06-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2005
Stiftelsesdokument 01-01-2005