Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 21-06-2021
Styrets årsberetning 21-06-2021
Revisorberetning 21-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 07-06-2021 21-06-2021
Generalforsamling 07-06-2021 10-09-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2008
Stiftelsesdokument 10-09-2021