Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 07-05-2021
Styrets årsberetning 07-05-2021
Revisorberetning 07-05-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 22-04-2021 07-05-2021
Generalforsamling 22-04-2021 15-09-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2006
Stiftelsesdokumenter