Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 23-07-2021
Styrets årsberetning 23-07-2021
Revisorberetning 23-07-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 03-06-2021 23-07-2021
Generalforsamling 03-06-2021 25-08-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2005
Stiftelsesdokument 01-01-2006