Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 03-06-2021
Styrets årsberetning 03-06-2021
Revisorberetning 03-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 25-05-2021 03-06-2021
Generalforsamling 25-05-2021 03-06-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2005
Stiftelsesdokument 01-01-2005