Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 10-05-2021
Styrets årsberetning 10-05-2021
Revisorberetning 10-05-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 14-04-2021 10-05-2021
Generalforsamling 14-04-2021 10-05-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2006
Stiftelsesdokument 01-01-2006