Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 13-08-2021
Styrets årsberetning 13-08-2021
Revisorberetning 13-08-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 19-03-2021 13-08-2021
Generalforsamling 19-03-2021 13-08-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2006
Stiftelsesdokument 01-01-2006