Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 Jan 2005 1000.00 100 100,000.00 Kunnskapsdepartementet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Kunnskapsdepartementet 01-01-2005
100,000.00
100
100,000
100.0%
100.0%
30-03-2006 16:19