Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 Jan 2013 20.00 9,400 188,000.00 Norges handelshøyskole

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges Handelshøyskole 01-01-2013
800,000.00
8000
160,000
85.1%
85.0%