Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2013 20,00 9 400 188 000,00 Norges handelshøyskole

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges Handelshøyskole 01-01-2013
800 000,00
8000
160 000
85,1 %
85,0 %