Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2003 1000,00 5 000 5 000 000,00 Kunnskapsdepartementet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Kunnskapsdepartementet 01-01-2003
5 000 000,00
5000
5 000 000
100,0 %
100,0 %
30-03-2006 16:19