Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
20 Jun 2002 1000.00 5,461 18,591,208.00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 01-01-2016
125,958.00
60
60,000
1.1%
1.0%

Universitetet i Oslo 26-02-2009
5,622,588.00
1826
1,826,000
33.4%
0.0%