Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
20 jun. 2002 1000,00 5 461 18 591 208,00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 01-01-2016
125 958,00
60
60 000
1,1 %
1,0 %

Universitetet i Oslo 26-02-2009
5 622 588,00
1826
1 826 000
33,4 %
0,0 %