Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
17 Nov 2020 0.10 1,982,680 198,268.00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 17-11-2020
0.00
1704
170
0.1%
0.0%