Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
17 nov. 2020 0,10 1 982 680 198 268,00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 17-11-2020
0,00
1704
170
0,1 %
0,0 %