Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
07 Oct 2019 50.00 3,000 150,000.00 Universitetet i Sørøst-Norge

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Sørøst-Norge 10-10-2019
50,000.00
1000
50,000
33.3%
33.0%