Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
07 okt. 2019 50,00 3 000 150 000,00 Universitetet i Sørøst-Norge

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Sørøst-Norge 10-10-2019
50 000,00
1000
50 000
33,3 %
33,0 %