Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2019 100,00 10 000 1 000 000,00 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 28-11-2019
150 000,00
1500
150 000
15,0 %
15,0 %