Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
11 Jul 2020 300.00 225 67,500.00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 11-07-2020
7,500.00
25
7,500
11.1%
11.0%