Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
11 jul. 2020 300,00 225 67 500,00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 11-07-2020
7 500,00
25
7 500
11,1 %
11,0 %