Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
27 Jul 2019 3.78 264,690 1,000,000.00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Stavanger 27-07-2019
2,813,179.00
31638
119,528
12.0%
12.0%