Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
27 jul. 2019 3,78 264 690 1 000 000,00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Stavanger 27-07-2019
2 813 179,00
31638
119 528
12,0 %
12,0 %