Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
17 Jul 2019 100.00 8,500 850,000.00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 17-07-2019
2,000,000.00
2000
200,000
23.5%
0.0%