Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
17 jul. 2019 100,00 8 500 850 000,00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 17-07-2019
2 000 000,00
2000
200 000
23,5 %
0,0 %