Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
18 feb. 2019 1000,00 1 000 1 000 000,00 Universitetet i Agder

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Agder 18-02-2019
1 000 000,00
1000
1 000 000
100,0 %
100,0 %