Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
13 jun. 2020 100,00 7 100 7 100 000,00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Stavanger 10-08-2018
100 000,00
100
10 000
1,4 %
9,0 %