Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
11 Mar 2020 100.00 1,250 2,210,000.00 Universitetet i Agder

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Agder 08-02-2018
27,500.00
250
25,000
20.0%
100.0%