Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
03 Jun 2020 1.00 470,709 470,709.00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 31-12-2017
37,104.00
361
361
0.1%
0.0%