Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
03 jun. 2020 1,00 470 709 470 709,00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 31-12-2017
37 104,00
361
361
0,1 %
0,0 %