Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
16 Nov 2020 1.00 17,696,981 17,696,981.00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 31-12-2017
6,184.00
18088
18,088
0.1%
0.0%