Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
06 Dec 2017 1000.00 2,000 2,000,000.00 OsloMet – storbyuniversitetet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 06-12-2017
980,000.00
980
980,000
49.0%
0.0%