Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
06 des. 2017 1000,00 2 000 2 000 000,00 OsloMet – storbyuniversitetet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 06-12-2017
980 000,00
980
980 000
49,0 %
0,0 %