Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
03 jan. 2018 300,00 1 000 300 000,00 Universitetet i Agder

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Agder 03-01-2018
4 537 750,00
520
156 000
52,0 %
52,0 %