Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
03 Jan 2018 300.00 1,000 300,000.00 Universitetet i Agder

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Agder 03-01-2018
4,537,750.00
520
156,000
52.0%
52.0%