Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
19 Dec 2017 1000.00 56,550 113,100,000.00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Stavanger 19-12-2017
56,550,000.00
28275
28,275,000
50.0%
50.0%