Aksjer & Aksjekapital: Stavanger Research Holding AS

Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
19 des. 2017 1000,00 56 550 113 100 000,00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Stemmeandel Sum Pålydene Eierandel Dato
Universitetet i Stavanger 19-12-2017
56 550 000,00
28275
0,0 %
28 275 000
50,0 %