Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
16 Jan 2019 2000.00 1,080 2,160,000.00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 14-12-2018
61,570,000.00
560
1,120,000
51.9%
52.0%

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 16-01-2019
21,054,298.00
35
70,000
3.2%
3.0%