Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
16 jan. 2019 2000,00 1 080 2 160 000,00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 14-12-2018
61 570 000,00
560
1 120 000
51,9 %
52,0 %

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 16-01-2019
21 054 298,00
35
70 000
3,2 %
3,0 %