Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
04 Nov 2020 1.00 28,483,273 28,483,273.00 Høgskulen på Vestlandet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskulen på Vestlandet 18-05-2021
150,000.00
100000
100,000
0.4%
0.4%
18-05-2021 14:13