Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
27 Sep 2016 100.00 910 91,000.00 Nord universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 05-10-2016
1,000,000.00
100
10,000
11.0%
11.0%