Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
27 sep. 2016 100,00 910 91 000,00 Nord universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 05-10-2016
1 000 000,00
100
10 000
11,0 %
11,0 %