Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
17 Dec 2015 400.00 1,000 400,000.00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 17-12-2015
196,000.00
490
196,000
49.0%
49.0%