Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
17 des. 2015 400,00 1 000 400 000,00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 17-12-2015
196 000,00
490
196 000
49,0 %
49,0 %