Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
31 mai 2018 1000,00 210 210 000,00 Universitetet i Agder

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Agder 11-06-2021
13 485 000,00
180
180 000
85,7 %
85,7 %
11-06-2021 11:32