Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
31 May 2018 1000.00 210 210,000.00 Universitetet i Agder

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Agder 03-01-2018
3,485,000.00
170
170,000
81.0%
81.0%