Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
31 mai 2018 1000,00 210 210 000,00 Universitetet i Agder

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Agder 03-01-2018
3 485 000,00
170
170 000
81,0 %
81,0 %