Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
26 jun. 2014 1000,00 165 165 000,00 Universitetet i Agder

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Agder 26-06-2014
10 000,00
10
10 000
6,1 %
6,0 %