Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
26 Jun 2014 1000.00 165 165,000.00 Universitetet i Agder

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Agder 26-06-2014
10,000.00
10
10,000
6.1%
6.0%